Home Huangjui
ประวัติ อ.คลังจินดา คลังเงินตรา
ประวัติ อาจารย์ธีรชาติ
ประวัติ อาจารย์อัปสร
ลงทะเบียนดูฮวงจุ้ย
วิธีการส่งแปลนบ้าน
ดวงชะตาชีวิต
ข่าวอบรมฮวงจุ้ย
วีดิโอ คัมภีร์ฮวงจุ้ย
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เหนือฟ้า ใต้ บาดาล (ก้อง กังฟู)
เลือกบ้านตามปีนักษัตร
สินค้าแก้ฮวงจุ้ย
ดูฮวงจุ้ยต่างแดน
ฮวงจุ้ย คู่ คุณธรรม
พระอรหันที่ถูกลืม
VCD สอนฮวงจุ้ย โหราศาสตร์
รวมรูปอาจารย์
สมัครสมาชิก
แผ่นที่สำนักงาน
ติดต่อสายตรง*
แลกลิงก์
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประตูตรงกันอันตราย
คำนิยามของทิศทั้งแปด
"พลังขี่" และ "ซาขี่"
การจัดสวนจีน
วิธีดูเข็มทิศ
การเลือกคอนโดมิเนียม
วิธีบูชาศาลพระภูมิ
ที่ตั้งในเชิงการค้า
ถนนแทงหลังบ้าน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย
บ้านต่ำกว่าถนน บ้านอกแตก
บ้านน้ำโอบน้ำแทง
บ้านเว้าแหว่ง
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย
อันตรายทางแทงสองด้าน
สถานที่ทำงาน
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย

- พื้นที่ใดเป็นทำเลที่จะนำโชคมาให้ ทางซ้ายต้องมีมังกรเขียว ทางขวา ต้องมีเสือขาว

- พื้นที่ต้องแสดงเพศชาย เพศหญิงได้ชัดแจ้ง คือ พื้นที่ที่ ยกตัวสูงขึ้นโดยฉับพลันเป็นเอี้ยง พื้นที่ไม่ราบเรียบเป็นลูกคลื่นเล็กน้อยเป็นอิม ในพื้นที่มีลักษณะเอี้ยงปรากฎเป็นที่ตั้งที่ดีมีโชค  และเป็นที่มีลักษณะอิม ปรากฎอยู่ด้วย

- พื้นที่มีหญ้าขึ้นเขียวชอุ่ม ไม่เป็นจุดขาวเหลืองหรือเป็นจุด กระจัดกระจายเป็นที่มีพลังชีวิต

- สายน้ำที่ไหลคดเคี้ยววกวน นำมาซึ่งความสำเร็จอันดีงาม

- พื้นที่ข้างหลังต้องมีความมั่นคง  ข้างหน้าต้องเคลื่อนไหว

- ก้อนหินที่มีรูปร่างประหลาดพิลึก จะนำมาซึ่งความสูญสลาย และผิดศีลธรรมอันงาม

- ก้อนหินใหญ่หรือก้อนหินที่ถูกน้ำเซาะจนหมดเหลี่ยมและเลื่อน ลอยไม่เป็นระเบียบ จะประสบกับความอับอายและโชคร้าย เว้นแต่จะถูก บดบังด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้จึงจะอำนวยสิ่งผลที่ดีให้

- พื้นที่เป็นระดับเดียวหรือราบเรียบเสมอกันไปตลอด หรือ ลาดชันเพียงอย่างเดียว โดยไร้ซึ่งมงกรและเสือขาว พื้นที่นั้นไม่ใช่ตั้งที่ดี

- พื้นที่มีลักษณะเอี้ยง ๓/๕ และมีลักษณะอิม ๒/๕ หากมีลักษณะอิมมากกว่าลักษณะเอี้ยง อิทธิพลที่ร้ายจะเข้ามาขัดขวาง อิทธิพลรูปทรงหรือโครงสร้างที่ดีของธรรมชาติให้เสื่อมเสียไปได้

- พื้นที่มีพลังของชีวิตอยู่มากมาย อีกทั้งโอบล้อมด้วยเนินเขา อันเป็นการรักษาพลังชีวิตให้คงอยู่ไว้แต่ที่ทางน้ำพุ่งตรงออกไปและไหลไป อย่างรวดเร็วทำให้เสียพลังชีวิต เป้าหมายและประโยชน์ ที่ต้องการสูญเสียไป

- เนินเขาหรือภูเขา ทอดแนวเป็นเส้นตรง หรือมีลักษณะหยาบ และขรุขระมากเกินไป ที่นั้นมีพลังอันตราย

- แนวสันเขาหลายแนว ทอดมาเป็นเส้นตรง เป็นโครงสร้างที่อันตรายที่สุด

- ด้านตรงข้ามมีแนวสันเขาหรือทางน้ำที่เป็นเส้นตรง แม้ไม่ได้ชี้เข้าในพื้นที่โดยตรง  แต่ทอดผ่านด้านหน้าของพื้นที่ไปเป็นเส้นตรง เป็นเหตุ ให้เกิดพลังธรรมชาติที่อันตรายขึ้นมา ความโชคดีของตนเองและลูกหลาน ต้องพินาศหมดสิ้นไป

- แม่น้ำ ลำคลองมีลักษณะทอดยาวเป็นเส้นตรง ก่อให้เกิดโทษมากกว่าคุณ เป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติไหลออกไปและกระจัดกระจาย สูญหายดุจสายน้ำ

หลักแห่งพื้นที่ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเลือกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงาน และเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดิน หลักการเหล่านี้ ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง การตีความหรือวิเคราะห์ ความหมาย ไม่ใช่ตีตามตัวอักษรที่ปราชญ์โบราณ ได้ให้ไว้ต้องรู้จักนำหลักพื้นฐานเหล่านั้นมาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม พื้นที่ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มาสัมพันธ์ สนับสนุน ส่งเสริม หรือหักล้าง พิฆาต ทำลายต่อกัน

ผู้ที่ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยให้มีความเข้าใจได้ดี ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบช่างสังเกต รู้จักพินิจพิจารณา ไม่มองข้ามผ่านในรายละเอียด หรือละเลายในสิ่งที่คิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ ทำงาน หากมองในภาพรวมไม่สิ่งใดที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ยแต่รายละเอียดหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืด หากขาดความรอบคอบ ผลที่ตามมาอาจเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงขึ้นได้