Home Huangjui
ประวัติ อ.คลังจินดา คลังเงินตรา
ประวัติ อาจารย์ธีรชาติ
ประวัติ อาจารย์อัปสร
ลงทะเบียนดูฮวงจุ้ย
วิธีการส่งแปลนบ้าน
ดวงชะตาชีวิต
ข่าวอบรมฮวงจุ้ย
วีดิโอ คัมภีร์ฮวงจุ้ย
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เหนือฟ้า ใต้ บาดาล (ก้อง กังฟู)
เลือกบ้านตามปีนักษัตร
สินค้าแก้ฮวงจุ้ย
ดูฮวงจุ้ยต่างแดน
ฮวงจุ้ย คู่ คุณธรรม
พระอรหันที่ถูกลืม
VCD สอนฮวงจุ้ย โหราศาสตร์
รวมรูปอาจารย์
สมัครสมาชิก
แผ่นที่สำนักงาน
ติดต่อสายตรง*
แลกลิงก์
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประตูตรงกันอันตราย
คำนิยามของทิศทั้งแปด
"พลังขี่" และ "ซาขี่"
การจัดสวนจีน
วิธีดูเข็มทิศ
การเลือกคอนโดมิเนียม
วิธีบูชาศาลพระภูมิ
ที่ตั้งในเชิงการค้า
ถนนแทงหลังบ้าน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย
บ้านต่ำกว่าถนน บ้านอกแตก
บ้านน้ำโอบน้ำแทง
บ้านเว้าแหว่ง
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย
อันตรายทางแทงสองด้าน
สถานที่ทำงาน
สถานที่ทำงาน

ผู้ดำเนินธุรกิจย่อมต้องการให้กิจการที่ตนทำอยู่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามีผลกำไรเข้าสู่ธุรกิจที่ทำอยู่  การที่จะให้ธุรกิจ บรรลุวัตถุประสงค์ สถานที่ทำงานต้องออกแบบให้เกื้อหนุนต่อ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

แม้งานจะมีลักษณะที่แบ่งแยกกัน  แต่สามารถส่งเสริมให้เป็นอัน หนึ่งอันเดียวกันได้ มีผลให้เกิดความกลมกลืน และ ประสิทธิภาพสัมพันธ์กัน อย่างแนบแน่น เพื่อนำไปสู่จุดหมายและการพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุด ของกิจการที่ทำอยู่

สถานที่ทำงานมีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อ การจัดขาย การบริการและในการผลิตสินค้า ประโยชน์พลังงาน  จึงถูกกำหนดให้ไปสู่จุเหมายในหน่อยงานเหล่านั้น เพื่อให้มีการเร่งเร้า  กระตุ้นหน่วยงานเหล่านั้น  ให้มีการหมุนเวียนเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  หากความสัมพันธ์การจัดการ  ทุกระดับ  และพนักงานหยุดนิ่ง   การหมุนเวียนขาดตอนไม่ต่อเนื่อง  กิจการที่ทำอยู่จะมีอุปสรรคเกิดขึ้น  พนักงานจะมีความเบื่อหน่าย เชื่องช้า มีปัญหาความไม่สอดคล้องในหน้าที่การงาน และด้านความคิด อันจะทำให้กิจการที่ดำเนินอยู่มีผลเสียหายขึ้นได้

ศาสตร์ฮวงจุ้ย จะช่วยให้งานที่มีลักษณะแบ่งแยกให้เกี่ยวเนื่อง  สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  การกำหนดความเหมาะสมให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดี หน่วยงานที่มีการจัดลำดับขั้นตอน ระดับผู้บริหารต้องอยู่ในตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ถูกต้องเพื่อให้ประสบความสำเร็จในด้านบริหาร

ตำแหน่งที่ทำงานของผู้บริหาร ควรหันหลังให้ผนังห้องและไม่ควรมีหน้าต่างอยู่เบี้องหลัง  ควรเลีกเลี่ยงหน้าต่างที่ตรงกับ  โต๊ะทำงานและประตูทางเข้าไม่ควรตรงกับโต๊ะทำงานเช่นกัน

สำหรับงานที่มีพนักงานจำนวนมากที่เป็นงานประจำ ผู้ที่เป็นห้วหน้างานไม่ควรหันหน้าโต๊ะมาเผชิญกับโต๊ะพนักงานเพราะจะเป็นการสร้างความอืดอัดหรือเกิดความขัดแย้ง  ควรนั่งอยู่ในมุมที่ถูกต้องและขจัดปัญหาที่จะต้องเผชิญหน้ากัน

บรรยากาศภายในห้องทำงานประจำ ควรแต้มสีที่เป็นโทนสว่าง หรือดอกไม้ที่สดสวย เพื่อเพิ่มความสดใสภายในเป็นการลดภาระคาวมหนัก หรืองานต้องหมกมุ่นเป็นประจำให้ผ่อนคลายเสมือนลดน้อยลง

ตำแหน่งต่าง ๆ ของสถานที่ทำงาน ถ้ายืดหลักฮวงจุ้ยและกฎเกณฑ์ที่สำคัญความเป็นสิริมงคลย่อมเกิดขึ้นแล้ว