Home Huangjui
ประวัติ อ.คลังจินดา คลังเงินตรา
ประวัติ อาจารย์ธีรชาติ
ประวัติ อาจารย์อัปสร
ลงทะเบียนดูฮวงจุ้ย
วิธีการส่งแปลนบ้าน
ดวงชะตาชีวิต
ข่าวอบรมฮวงจุ้ย
วีดิโอ คัมภีร์ฮวงจุ้ย
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เหนือฟ้า ใต้ บาดาล (ก้อง กังฟู)
เลือกบ้านตามปีนักษัตร
สินค้าแก้ฮวงจุ้ย
ดูฮวงจุ้ยต่างแดน
ฮวงจุ้ย คู่ คุณธรรม
พระอรหันที่ถูกลืม
VCD สอนฮวงจุ้ย โหราศาสตร์
รวมรูปอาจารย์
สมัครสมาชิก
แผ่นที่สำนักงาน
ติดต่อสายตรง*
แลกลิงก์
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประตูตรงกันอันตราย
คำนิยามของทิศทั้งแปด
"พลังขี่" และ "ซาขี่"
การจัดสวนจีน
วิธีดูเข็มทิศ
การเลือกคอนโดมิเนียม
วิธีบูชาศาลพระภูมิ
ที่ตั้งในเชิงการค้า
ถนนแทงหลังบ้าน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย
บ้านต่ำกว่าถนน บ้านอกแตก
บ้านน้ำโอบน้ำแทง
บ้านเว้าแหว่ง
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย
อันตรายทางแทงสองด้าน
สถานที่ทำงาน
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย

ศาสตร์ฮวงจุ้ยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานหรือคำในภาษาจีน เรียกว่า "ฮวงจุ้ย" ถือกำเนิขึ้นในแผ่นดินจีนนับพันปีมาแล้ว เป็นการแสดงหาที่อยู่อาศัยเพื่อความสุขสบายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตทีย่งตื่นอู่ หรือได้ดับสูญไปจากโลกมนุษย์ไปแล้วโดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อิ้จิง อันเก่าแก่และยึดถือทฤษฎี"อิม-เอี้ยง" เป็นสำคัญ รวมทั้งเอาธาตุทั้ง ๕ ซึ่งประกอบไปด้วย น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง มาเป็นตัวเสริมหรือหักล้างทำลายกัน

นอกจากนี้ยังมีการนำเอา วัน เดือน ปี เกิดมาคำนวณหารรหัสราศี เพื่อจะได้รู้ว่าราศีที่เกิดเป็นราศีอะไร เป็นการหาทิศทางเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตสิ่งดังกล่าวถูกนำมาผสมผสานกันเพื่อหาตำแหน่งความก้าวหน้า มั่นคง อาชีพ ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แผนงาน บริวาร และครอบครัว ความราบรื่นในชีวิตสมรสและความร่ำรวยในทรัพย์สิน

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่เกิดขึ้นจากปัญญาอันเล็กล้ำของ นักปราชญ์จีนโบราณมีหลักปรัชญาแฝงไว้ด้วยความเร้นลับ จนเหลือรู้ เหลือเห็นหรือที่เข้าใจได้ยาก เป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่างสามัญ สำนึกอันละเอียดอ่อนให้เข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งเข้ากันได้เป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกัน หลักการสำคัญของฮวงจุ้ยคือ การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์ให้เกิดความสมดุลนำมาซึ่งความสำเร็จในชีวิต

สุนทรียศาสตร์อันทรงคุณค่าของฮวงจุ้ยแสดงออกถึงความรู้สึก คุณค่าของสิ่งที่งามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอันจะหล่อหลอมความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

คำว่า "ฮวงจุ้ย" ให้ความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่หลุมฝังศพคนตายความตายเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับชีวิตมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บ ตาย เป็นวัฎจักรที่หมุนเวียนติดต่อกันไปจนจบที่จุดเริ่มต้นนั้นอีก

ความหมายของคำว่า "ฮวง" เป็นสำเนียงภาษาแต้จิ๋ว หมายถึงลมเป็นธาตุหนึ่งในธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในธาตุของจีนจะมี ๕ ธาตุ คือ ดิน น้ำ ไม้ ไฟ ทอง โดยเพิ่มธาตุทอง ตัดธาตุลมออกเพิ่มเป็นธาตุไม้ เข้าไปแทนซึ่งมีความหมายที่แท้จริงของธาตุไม้ อ่อนแปรเปลีย่นเป็นธาตุลมเข้าแทนที่ได้เช่นกัน ไม้เมื่อลูกไฟเผาไหม้ก็กลายเป็นควัน เป็นอากาศลอยตัวขึ้นสู่เบื้องสูง ผสมกลมกลืนเป็นอากาศธาตุไป

ลมที่ดีต้องมีอาการเคลื่อนไหวอยู่เสมอเมื่อกระทบกายมีความรู้สึกเย็นสบายหลักการของฮวงจุ้ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับลม เมื่อได้เข้าไปอยู่ ณ ที่แห่งใด ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับสถานที่แห่งนั้น มีความรู้สึกเหมือน มีลม เย็นมากระทบผิวกาย หากความรู้สึกที่ได้รับถึงกับซาบซ่าน เกิดอาหารขนลุกขึ้นและจิตใจเป็นเโล่งมีความรู้สึกสบาย แสดงถึงสถานที่แห่งนั้น เหมาะที่จะอยู่อาศัย เพราะสิ่งแรกที่จะได้รับเป็นความสงบสุข สันติและยั่งยืนนาน

ถ้ากายและจิตใจสัมผัสครั้งแรกมีความรู้สึกร้อนไม่เกิดความปิติ ยินดี เมื่อได้เข้าไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้น มีความรู้สึกเกิดความอึดอัด บางครั้งจิตใจว้าวุ่นสับสนเมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นในลักษณะนี้สถานที่ อาคารและบ้านเหล่านั้นไม่เหมาะที่จเข้าไปอยู่อาศัย

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ คงต้องตรวจสอบกันอย่าง ละเอียดพื้นที่เดิมมีความเป็นมาอย่างไร สถานที่ อาคารและบ้าน มีรูป ร่างลักษณะไหน ทิศทางของบ้าง อาคารและสถานที่อาคารและสถานที่ หันไปทิศไหนสภาพ แวดล้อมภายนอกและภายในมีสภาพอย่างไร ประตูอาคาร ประตูบ้าน ห้องนอน ห้องครัว สัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นหลักใหญ่ ๆ ที่เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นรายละเอียดและเหตุที่เกิดยังมีอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ ลมที่ดีจึงต้องมีอาการเคลื่อนไหวอยู่เสมอที่ ๆ ใดลมสงบนิ่งที่ ๆ นั้นเป็น ที่ ๆ ตายเปรียบประดุจชีวิตของมนุษย์หากลมหายใจ หยุดนิ่ง ชีวิตย่อมมลายสูญสิ้นลาลับจากไป

คำว่า "จุ้ย" ความหมายในภาษาจีน หมายถึง น้ำ เป็นสัญลักษณ์ ความอิ่มเอิบเป็นหนึ่งในห้าธาตุที่อยู่ในหลักของศาสตร์ ฮวงจุ้ย เน้นให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องเกื้อนหนุนหรือทำลายล้างกัน

โบราณกาลที่ผ่านมาในอดีต ชาวจีนแสวงหาเรียนรู้สิ่งที่อุบัติขึ้นมาบนโลกเฝ้ามองดูจักรวาลที่ไกลออกไปไม่มีทีสิ้นสุด คิดค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้น มาอย่างมีระบบจนสามารถผสมกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นผลให้ชีวิต ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยโชคลาภ

ชาวจีนมีความเชื่อว่า ใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ รอบตัวเราให้สมดุลตามธรรมชาติ ผู้นั้น ย่อมได้รับสิ่งที่ดีเหนือกว่าคนอื่น ความรู้สำนึกคิดที่มีขึ้นในลักษณะนี้ ทำให้ชาวจีนมองน้ำเป็นทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ด้วยความสำเร้๗ของชีวิต

น้ำมีคุณค่ามหาศลาลเพียงใดกับชีวิตของมนุษย์โทษภัยของน้ำ ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น น้ำให้สรรพชีวิตดำรงชีวิตชีพอยู่ได้ เป็นบ่อเกิดของสรรพชีวิตที่มีอยู่บนโลกนี้เริ่มจากชีวิตเพียงหนึ่งเดียว ประสานต่อเนื่องเป็นล้าน ๆ ชีวิต สิ่งที่มองเห็นได้ใกล้ตัว คือ ตัวของเราเอง คนเราอดข้าวยังพอมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าอดน้ำเมื่อใด ชีวาวายปราณหมดสิ้นไม่เหลือแน่นอน

ความหมายของน้ำ ยังมีข้อคิดอีกหลายประการ ในตำรงพิชัยสงครามของชุดจื้อกล่าวว่า ผู้ใช้ไฟเข้าช่วยในการโจมตีได้ ถือว่าฉลาด สว่นผู้ที่สามารถใช้น้ำทำลายข้าศึกได้ ถือว่ามีอำนาจ ความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้ำมีอานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี้เป็นเพียง ความหมายของน้ำตามธรรมชาติ ความยิ่งใหญ่ของน้ำ ไม่ใช่อยู่ที่ใช้น้ำทำลายข้าศึกได้ น้ำในความหมายที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเรื่องน้ำใจ

น้ำใจ คำนี้มีความหาายสุดดื่มด่ำ ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง มนุษย์เราหากมีน้ำใจเพียงคำเดียวที่ให้กัน เราจะอยู่กันอย่างมีสุข มีความสงบ ไม่โลภมากเห็นแก่ตัวไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่ ถ้าทุกคมมีน้ำใจ จะไม่ฉลาด ฉกฉวยผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือพวกพ้อง

ความวุ่นวายสับสนในสังคมทุกวันนี้เกิดขึ้นจากความแล้งน้ำใจ ความเจริญของบ้านเมือง รุดหน้าไปเร็วยิ่งมากเพียงใด น้ำใจคนยิ่งหดแห้ง เหือดหายไปกับสิ่งที่เรียกกันว่าเทคโนโลยี ถ้าเป็นไปได้ขอให้พวกเรา ทุกคน จงมาช่วยกันสร้างน้ำใจ เพื่อชโลมโลกใบนี้ให้ชุ่มชื้นฉ่ำเพื่อเราจะได้อยู่กันอย่างสามัคคี ไม่ทำลายล้างกัน

คำว่า "ฮวงจุ้ย" สองคำนี้ ยังให้ความหมายที่มากและกว้างไกลลึกล้ำไม่รู้จบความคลุมเข้าไปในศาสตร์ทุกแขนง แสดงถึงความเจิดจ้าในสุนทรียภาพอันยิ่งใหญ่ของศาสตร์ ที่แฝงอยู่รอบ ๆ ตัวเราและสามารถ นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

อันที่จริงมุ่งหมายในการยืดถือศาสตร์ คือขจัดสิ่งที่เลวร้ายให้ออกไปรับเอาสิ่งที่ดี มีโชคลาภเข้ามาแทนที่ ช่วยบรรเทาในสิ่งที่เป็นทุกข์ ช่วยให้ครวบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนาน ประสบความสำเร็จในอาชีพ และหน้าที่การงานที่อยู่ทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคง มั่นคั่งชีวิตสมรสราบรื่น

ประการสำคัญอีกอันหนึ่ง เป้นการไขข้อข้องใจ หรือมีสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัยให้เห็นคุณค่าของศาสตร์นี้อย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ใช่มองเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ เป็นสิ่งเร้นลับ ยากที่จะเรียนรู้หรือทำความเข้าใจได้ก้าวเข้ามาสู่หนทางที่ถูกต้องของศาสตร์นี้ต่อไป

 

 

“อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่”

ขอแสดงความนับถือ
คลังจินดา คลังเงินตรา