Home Huangjui
ประวัติ อ.คลังจินดา คลังเงินตรา
ประวัติ อาจารย์ธีรชาติ
ประวัติ อาจารย์อัปสร
ลงทะเบียนดูฮวงจุ้ย
วิธีการส่งแปลนบ้าน
ดวงชะตาชีวิต
ข่าวอบรมฮวงจุ้ย
วีดิโอ คัมภีร์ฮวงจุ้ย
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เหนือฟ้า ใต้ บาดาล (ก้อง กังฟู)
เลือกบ้านตามปีนักษัตร
สินค้าแก้ฮวงจุ้ย
ดูฮวงจุ้ยต่างแดน
ฮวงจุ้ย คู่ คุณธรรม
พระอรหันที่ถูกลืม
VCD สอนฮวงจุ้ย โหราศาสตร์
รวมรูปอาจารย์
สมัครสมาชิก
แผ่นที่สำนักงาน
ติดต่อสายตรง*
แลกลิงก์
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประตูตรงกันอันตราย
คำนิยามของทิศทั้งแปด
"พลังขี่" และ "ซาขี่"
การจัดสวนจีน
วิธีดูเข็มทิศ
การเลือกคอนโดมิเนียม
วิธีบูชาศาลพระภูมิ
ที่ตั้งในเชิงการค้า
ถนนแทงหลังบ้าน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย
บ้านต่ำกว่าถนน บ้านอกแตก
บ้านน้ำโอบน้ำแทง
บ้านเว้าแหว่ง
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย
อันตรายทางแทงสองด้าน
สถานที่ทำงาน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย

ปัจจุบันมนุษย์มีเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันมากมายหลายชนิด จากอดีตที่ผ่านมาคนเราต้องอาศัยแรงงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจากสัตว์ พลังงานจากลม และน้ำ รวมทั้งแรงงานจากคนเราเอง

แต่บัดนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไป เครื่องจักรกลนานชนิดเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น มีการคิดค้นปรับปรุงจนเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเพียงปลายนิ้วส้มผัส เครื่องจักรเหล่านี้ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามำสั่งที่ถูกป้อนเข้าไปในโปรแกรม ความก้าวหน้ายิ่งไฮเทคมากเท่าไร ชีวิตของคนเราก็ยิ่งสุขสบายสะดวกมากขึ้นเท่านั้น แต่ความสะดวกสบายที่ได้รับอาจจะนำผลที่เลวร้ายมาสู่เราได้

อุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดไปถึงวิทยุ โทรทัศน์  ตู้เย็น พัดลม สิ่งเหล่านี้ถ้าได้มีการจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีและถูกต้องตามศาสตรฮวงจุ้ย จะส่งผลเกื้อกูลให้พลังชีวิตที่อยู่รอบข้าง กระจายไปผูกพันกับสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ส่งผลให้หน้าที่การงาน และธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ประสบความสำเร็จราบรื่น ชีวิตครอบครัวมีความสุขสมหวัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่บรรจุข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับด้านการเงิน การงาน หากตั้งวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เช่น มุมร่ำรวย หรือ มุมอุปถัมป์ จะช่วยให้การเงินการงานของ บริษัทมีความมั่งคง หรือแขวนนาฬิกาสีแดงสดใส ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับชีวิตสมรส ชีวิตความรักจะสดชื่นรื่นรนย์เที่ยงตรง เป็นเพียงตัวอย่างหนื่งที่นำมาประยุกต์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าถ้าเห็นว่าถ้าเข้าใจศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้ง ศาสตร์นี้ก็คือ วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมและมนุษย์

การที่เรารู้จักนำสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบด้านตัวมาใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดได้ว่าบุคคลผุ้นั้นเป็นคนฉลาดที่รู้คุณค่าของสิ่งของ และเข้าใจความหมายศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างแท้จริง