Home Huangjui
ประวัติ อ.คลังจินดา คลังเงินตรา
ประวัติ อาจารย์ธีรชาติ
ประวัติ อาจารย์อัปสร
ลงทะเบียนดูฮวงจุ้ย
วิธีการส่งแปลนบ้าน
ดวงชะตาชีวิต
ข่าวอบรมฮวงจุ้ย
วีดิโอ คัมภีร์ฮวงจุ้ย
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เหนือฟ้า ใต้ บาดาล (ก้อง กังฟู)
เลือกบ้านตามปีนักษัตร
สินค้าแก้ฮวงจุ้ย
ดูฮวงจุ้ยต่างแดน
ฮวงจุ้ย คู่ คุณธรรม
พระอรหันที่ถูกลืม
VCD สอนฮวงจุ้ย โหราศาสตร์
รวมรูปอาจารย์
สมัครสมาชิก
แผ่นที่สำนักงาน
ติดต่อสายตรง*
แลกลิงก์
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประตูตรงกันอันตราย
คำนิยามของทิศทั้งแปด
"พลังขี่" และ "ซาขี่"
การจัดสวนจีน
วิธีดูเข็มทิศ
การเลือกคอนโดมิเนียม
วิธีบูชาศาลพระภูมิ
ที่ตั้งในเชิงการค้า
ถนนแทงหลังบ้าน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย
บ้านต่ำกว่าถนน บ้านอกแตก
บ้านน้ำโอบน้ำแทง
บ้านเว้าแหว่ง
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย
อันตรายทางแทงสองด้าน
สถานที่ทำงาน
การจัดสวนจีน

ก า ร  จั ด  ส ว น จี น แ บ่ ง อ อ ก เ  ป็ น   ๒   ป ร ะ เ ภ ท

๑. แบบทิวรวม เป็นการออกแบบเพื่อชื่นชมภาพทั้งหมดจากมุมมองหนึ่งเสมือนจิตรกรรมฝาหนัง

๒. แบบทิวย่อมมีลักษณะการตกแต่งย่อส่วน ซึ่งมองไม่ชัดมอง มุมกว้าง  แต่ต่อเนื่องกันไป  สามารถชื่นชมจากมุมอื่น ๆ เน้นถึงสุนทรีถาพ ของการจัดสวนอย่างเด่นชัด

สวนจีนส่วนใหญ่นิยมจัดเป็นสวนขนาดย่อมหลาย ๆ แห่งไว้ภายในทัศนียภาพ ในมุมหนึ่งจะสอดแทรก มีอิทธิพลต่อสวนย่อย  ภาพที่อยู่ไกลออกไปและต้องดึงเข้ามาปรุงแต่งให้สอดคล้องกับความงามของสวน ทัศนียภาพที่อยู่ไกลบางครั้งมีทั้งส่วนที่งดงามและส่วน เกินที่ไม่ต้องการ การจัดต้องรู้วิธีบดบัง ทัศนียภาพเหล่านั้น เช่น ต้นไม้ใหญ่  กำแพงเรือนไม้เพื่อขจัดในส่วนที่ไม่ต้องการออกไป

การจัดสวนจีน ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  เช่น  ก้อน  หิน  สะพาน  ช่องวงกลมและสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ผนังกำแพงซึ่งแทนฟ้า ดิน  ทางเดินสะพานและเก๋ง จะสร้างขึ้นสอดคล้องกับความเชื่อศาสตร์ ฮวงจุ้ย สะพาน ทางเดิน มีลักษณะซิกแซกเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้าย อีกประการหนึ่งเส้นทางที่คดเคี้ยวสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ

สวนบางแห่งนะนำสัญลักษณ์สัตว์ทั้ง ๔ ทิศ มาสัมพันธ์กับการจัดสวน อาทิ ทิศตะวันออกมังกรเขียว ทิศใต้หงส์แดง  ทิศตะวันตกเสื่อขาว  ทิศเหนือเต่าดำ  ลำธารแทนความมั่งคั่ง  อยู่ด้านทิศตะวันออกของสวน

ทะเลสาบที่ขุดขึ้นอยู่ตำแหน่งปลายสุดด้านทิศใต้  สระน้ำที่ขุดขึ้น ไม่ควรเป็นรูปทรงเรขาคณิต  สวนที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มักจะมีเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ้าสวนขนาดเล็ก จะมีเล็กประกอบด้วยภูเขาจำลอง และหมู่หินทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง และขับไล่สิ่งที่ชั่วร้าย

พันธุ์ไม้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเหมาะสมเป็นพันธุ์ไม้ จัดสวนตามหลักฮวงจุ้ย ควรใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นมากกว่าพันธุ์ไม้จากแดนไกล พันธุ์ไม้ประหลาดจากต่างแดนเป็นข้อห้ามในการจัดสวนตามแบบศาสตร์ฮวงจุ้ย

หลักปฏิบัติในการจัดสวนจีน ทัศนียภาพใดที่ไม่ต้องการให้ปลูกไม้ใหญ่บังไว้และไม่ควรเป็นไม้ผลัดใบ ควรปลูกไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวชอุ่ม ตลอดปี อันเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนนาน

ในกรณีที่ปลุกต้นหลิว ควรมีเนื้อที่ใหญ่พอสมควรและนิยมปลูกหลิวเป็นหมู่ ๆ หมู่ละ ๓-๕ ต้นเพื่อให้ทอดตัวมองดูเป็นม่านพลิ้วสวยงาม

สีสันการจัดสวนจีนไม่ควรมีสีฉูดฉาด สีที่ตัดกันเสียหลักของฮวงจุ้ยและรบกวนความงาม  สีสันควรมีความสมดุลเพื่อสร้างความกลมกลืน  สีฤดุของใบไม้ร่วงเป็นสีที่เหมาะสมโทน  สีน้ำตาลทองกลมกลืนเข้ากับโทนสีอื่นได้ดี

ความใสของน้ำและสีขาวสามารถนำมาใช้เพื่อกลมกลืนกับสีต่าง ๆ ในสวนให้สดสวยงดงามยิ่งขึ้น ปุยเมฆบนท้องฟ้าตัดกับสีเขียวเข้ม ใบสนให้ความสวยงามได้อีกรูปแบบหนึ่งเก๋งจีนสีขาวหรือสระน้ำแปรเปลี่ยนความงามได้ดี