Home Huangjui
ประวัติ อ.คลังจินดา คลังเงินตรา
ประวัติ อาจารย์ธีรชาติ
ประวัติ อาจารย์อัปสร
ลงทะเบียนดูฮวงจุ้ย
วิธีการส่งแปลนบ้าน
ดวงชะตาชีวิต
ข่าวอบรมฮวงจุ้ย
วีดิโอ คัมภีร์ฮวงจุ้ย
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
เหนือฟ้า ใต้ บาดาล (ก้อง กังฟู)
เลือกบ้านตามปีนักษัตร
สินค้าแก้ฮวงจุ้ย
ดูฮวงจุ้ยต่างแดน
ฮวงจุ้ย คู่ คุณธรรม
พระอรหันที่ถูกลืม
VCD สอนฮวงจุ้ย โหราศาสตร์
รวมรูปอาจารย์
สมัครสมาชิก
แผ่นที่สำนักงาน
ติดต่อสายตรง*
แลกลิงก์
บทความเกี่ยวกับฮวงจุ้ย
หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ยสำหรับที่อยู่อาศัย
ประตูตรงกันอันตราย
คำนิยามของทิศทั้งแปด
"พลังขี่" และ "ซาขี่"
การจัดสวนจีน
วิธีดูเข็มทิศ
การเลือกคอนโดมิเนียม
วิธีบูชาศาลพระภูมิ
ที่ตั้งในเชิงการค้า
ถนนแทงหลังบ้าน
เทคโนโลยีผลานฮวงจุ้ย
บ้านต่ำกว่าถนน บ้านอกแตก
บ้านน้ำโอบน้ำแทง
บ้านเว้าแหว่ง
ลักษณะพื้นที่ดีและเสีย
อันตรายทางแทงสองด้าน
สถานที่ทำงาน
การเลือกคอนโดมิเนียม

ชั้นของอาคารแต่ละชั้น จะสัมพันธ์กับเบญจธาตุ แตกต่างกันไปแต่ละชั้น การลำดับชั้นของอาคารแต่ละชั้นจะกำหนดชั้นของอาคาร จากแผนภูมิ"เหอถู" ซึ่งประกอบด้วย วงกลม สีขาว สีดำ มีจำนวนเท่ากันวงกลมสี่ขาวเป็นเลขคี่ ๑, ๓, ๕, ๗ ,๙ เลขคู่ ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐ เป็นการจัดตามลำดับ สวรรค์ กับ โลก น้ำ ทิศเหนือ มีเลข ๑ สวรรค์ประกบคู่เลข ๖ ของโลก ทิศใต้ไฟมีเลข ๒ ของโลก ประกอบเลข ๗ สวรรค์ ไม้ทิศตะวันออกมีเลข ๓ ของสวรรค์ ประกบคู่เลข ๘ ของโลก ทองทิศตะวันตกเลข ๔ ของโลกประกบคู่เลข ๙ ของสวรรค์จุดกลาง ธาตุดินมีเลข ๕ สวรรค์ ประกบคู่เลข ๑๐ ของโลก

ความแตกต่างของสวรรค์กับโลก ถูกจำแนกออกเป็น พระอาทิตย์กับพระจันทร์เปรียบเหมือนสว่างกับมืด กำเนิดเป็นทฤษฎี อิม - เอี้ยง  ถูก  ประดิษฐ์คิดค้นเขียนเป็นเส้นฉักกะลักษณ์ (เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งรวมสิ่งละหก) ผู้ที่สนใจหาดูได้จากพยากรณ์ในระบบอี้จิง